شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری20*20کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:36466,980
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه20*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37466,060
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه30*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*20کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری50*30کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری50*50کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری70*70کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه90*90کیلوگرم6 متریکارخانه25 تیر ساعت 17:26:37465,140
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه30*30کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*20کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری50*30کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:37452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری6 متری5-Febکارخانهکیلوگرم2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه100*100کیلوگرم6 متریکارخانه2.55 تیر ساعت 17:26:38452,300
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری40*40کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*60کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری60*120کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه70*70کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریبنگاه تهران35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه35 تیر ساعت 17:26:38440,370
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه40*40کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه50*50کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه60*60کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری60*120کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه70*70کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:38413,770
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری80*80کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه80*40کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری90*90کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39429,360
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری100*100کیلوگرم6 متریکارخانه45 تیر ساعت 17:26:39413,770

قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل‌ها از جمله محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف و ساختمان‌سازی به شمار می‌روند که به شکل‌های مختلفی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند. یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل، پروفیل گالوانیزه است که معمولاً برای مقاوم‌سازی و تقویت قاب‌های درب و پنجره مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از تغییر فرم قاب آن‌ها در اثر فشار جلوگیری کند. قیمت پروفیل گالوانیزه را می‌توانید به صورت لحظه‌ای در جدول همین صفحه دنبال کنید.
اما پروفیل گالوانیزه چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ فرآیند تولید این محصولات، یک فرآیند شیمیایی، الکتریکی یا مکانیکی است که در آن پوشش محافظ (معمولاً روی) به فولاد یا آهن اضافه می‌شود تا از زنگ‌زدگی آن جلوگیری کند. به این فرآیند، گالوانیزاسیون می‌گویند که قدمتی طولانی و اثربخشی بالایی دارد. تا زمانی که پوشش روی دست ‌نخورده باقی بماند، فلز زیر آن نیز دچار خوردگی نمی‌شود.

قیمت روز پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل‌های گالوانیزه به عوامل متعددی بستگی دارد. به عنوان خریدار، خوب است با این عوامل آشنا باشید تا نوسانات قیمت این مقطع فولادی را بهتر درک کنید. از جمله این عوامل می‌توان به میزان تقاضای بازار جهانی، میزان عرضه و تقاضا، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، نرخ ارز و … اشاره کرد. علاوه بر این عوامل، موارد دیگری مانند کیفیت، نوع ورق مورد استفاده در ساخت، ابعاد و کارخانه تولید کننده نیز نقش مهمی در تعیین قیمت پروفیل دارند. به عنوان مثال، شرکت فولاد مهر سهند همواره سعی دارد علیرغم استفاده از مرغوب‌ترین متریال‌ها، قیمت‌های مناسب و مقرون به صرفه‌ای را ارائه دهد.

کاربرد پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه انواع مختلفی دارد که با توجه به سبک یا سنگین بودن دسته‌بندی می‌شوند. پروفیل‌های گالوانیزه می‌توانند سبک، سنگین، صنعتی یا کشاورزی باشند که هرکدام دارای ضخامت، ابعاد و وزن متفاوتی هستند. از آنجا که اصلی‌ترین کاربرد پروفیل‌های گالوانیزه در ساخت درب و پنجره است، این پروفیل در ابعاد متنوعی تولید و به بازار عرضه می‌شود.
پروفیل‌های گالوانیزه عمدتاً در ساخت در و پنجره‌های PVC به کار می‌روند. از مزایای استفاده از این نوع پروفیل می‌توان به جلوگیری از هرز شدن پیچ‌ها، افتادگی و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد. یکی دیگر از خواص مهم پروفیل‌های گالوانیزه، افزایش مقاومت و استحکام در برابر فشارهای جوی و باد در ساختمان‌های بلند است. پنجره ساختمان‌ها و برج‌هایی که در ارتفاعات زیاد ساخته می‌شوند، تحت فشار بسیار بالایی هستند. در طبقات پایین‌تر نیز ممکن است مواردی مانند نشست ساختمان به قاب پنجره‌ها فشار وارد کند. به همین دلیل، در این ساختمان‌ها از انواع پروفیل‌های گالوانیزه در ابعاد مختلف استفاده می‌شود. هرچه سطح پنجره بزرگ‌تر باشد، فشار وارده به آن بیشتر شده و در نتیجه، ضخامت پروفیل مورد استفاده نیز باید افزایش پیدا کند.
لازم به ذکر است که پروفیل‌های گالوانیزه نیز مانند سایر انواع پروفیل، در شکل‌های مختلفی تولید می‌شوند که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را در دسته پروفیل‌های باز یا بسته قرار داد. پروفیل‌های گالوانیزه بسته ضمن داشتن وزنی سبک، مقاومت بسیار بالایی دارند و به همین دلیل در نرده‌ها، ستون‌ها، درب و پنجره، کرکره و راه‌پله‌ها استفاده می‌شوند. پروفیل‌های گالوانیزه باز شامل میلگرد، تسمه، تیرآهن و نبشی هستند که استفاده از آن‌ها در ساختمان‌سازی به کاهش وزن ساختمان کمک می‌کند.

نکات مهم خرید پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه محصولی پرکاربرد بوده که نقشی حیاتی در سازه‌ها ایفا می‌کند؛ به همین دلیل بسیار مهم است که با آگاهی و اطمینان کامل نسبت به خرید این محصول اقدام فرمایید. در ادامه برخی نکات مهم که باید هنگام خرید پروفیل گالوانیزه مورد توجه قرار دهید را آورده‌ایم:

  •  نوع پروفیل: پروفیل‌های گالوانیزه بر اساس مدل در انواع مختلفی تولید می‌شوند؛ از جمله قوطی گالوانیزه، پروفیل گالوانیزه UH36 (کاربرد در سقف کاذب)، پروفیل L25 (کاربرد در سقف کناف)، پروفیل C50 (کاربرد در سقف کاذب، پارتیشن و دیواره) و موارد دیگری مانند پروفیل F47، پروفیل U48 و غیره. شما باید با توجه به خواص و ویژگی‌های هر یک، پروفیل مورد نیاز خود را تشخیص داده و خریداری فرمایید.
  •  استاندارد ساخت: استانداردهای مختلفی برای ساخت پروفیل‌های گالوانیزه به کار می‌روند که از جمله آن‌ها می‌توان به G3131، ST37.2 و G3132 اشاره کرد. خوب است که با این استانداردها آشنا باشید تا هنگام خرید، از کیفیت بالای پروفیل اطمینان حاصل کنید.
  • مواد اولیه: ترکیبات شیمیایی موجود در پروفیل مانند کربن، گوگرد، منگنز و سیلیس و درصد آن‌ها از نکات مهمی است که بر ویژگی‌ها و خواص محصول تأثیر بسزایی می‌گذارد. پیشنهاد می‌شود این ترکیبات را بشناسید تا اطمینان حاصل کنید که پروفیل مورد نظر شما از مرغوب‌ترین مواد ساخته شده است.
  •  ضخامت پروفیل: پروفیل‌های گالوانیزه به شکل‌های مربعی و مستطیلی به بازار عرضه می‌شوند که قطر نوع مربعی آن‌ها از ۱ تا ۴ میلی‌متر و نوع مستطیلی از ۱ تا ۳ میلی‌متر متغیر است. هنگام خرید توجه داشته باشید که باید با توجه به کاربرد مورد نظر خود، پروفیل گالوانیزه با ضخامت مناسب را تهیه کنید.

خرید پروفیل گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل سهند

اما شاید برای شما سوال باشد که پروفیل گالوانیزه را از کجا بخریم؟ در حال حاضر کارخانه‌های متعددی در زمینه تولید پروفیل و مقاطع فولادی فعالیت می‌کنند که سطح کیفیت محصولات آن‌ها متفاوت است. برای انتخاب بهترین تولید کننده، مهم است که سابقه و شهرت او را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن شوید که با یک شرکت معتبر و قابل اطمینان معامله می‌کنید. شرکت فولاد مهر استیل سهند یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولید کنندگان انواع پروفیل‌های گالوانیزه است که محصولات خود را به بیش از ۲۰ کشور دنیا صادر می‌کند.
در صورت نیاز به استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه و خرید این محصول، می‌توانید جدول موجود در همین صفحه را بررسی کنید تا از نوسانات قیمت آن باخبر شوید. همچنین برای بهره‌مندی از مشاوره رایگان و خرید به صورت تلفنی، می‌توانید با شماره ۰۴۱۵۹۹۵ تماس حاصل فرمایید.

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)