شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق ضد سایش   10   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران106 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   12   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران126 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   15   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران156 تیر ساعت 16:32:221,209,550
ورق ضد سایش   25   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران2000*6000ضد ساییشچینی بنگاه تهرانبنگاه تهران256 تیر ساعت 16:32:231,209,550
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)