شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامترنگبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵آبی6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵ قرمز6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵سفید یخچالی6 تیر ساعت 16:17:06545,880
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵نارنجی6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۵ قهوه ای سوخته6 تیر ساعت 16:17:06544,040
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1250فولاد مبارکهرولبنگاه تهران۰٫۶ سفید یخچالی6 تیر ساعت 16:17:06569,000
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۲۵سفید یخچالی6 تیر ساعت 16:17:06568,810
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸سفید یخچالی6 تیر ساعت 16:17:06549,550
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۰۰۰ قرمز رول بنگاه تهران1000چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸قرمز6 تیر ساعت 16:17:07494,500
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین سفید یخچالی ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران1250چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸سفید یخچالی6 تیر ساعت 16:17:07549,550
ورق رنگی ۰٫۴۸ چین ۱۲۵۰ قرمز  رول بنگاه تهران1250چینرولبنگاه تهران۰٫۴۸قرمز 6 تیر ساعت 16:17:07494,500
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)