شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
رابیتس   مسعود  920 گرم    بنگاه تهرانمسعود 920 گرمبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03592,670
رابیتس   مسعود  1120 گرم     بنگاه تهرانمسعود 1120 گرمبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03708,260
رابیتس   مسعود  650gr    بنگاه تهرانمسعود 650grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03478,900
رابیتس   مسعود  400gr    بنگاه تهرانمسعود 400grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:03300,000
رابیتس   مسعود  800 gr    بنگاه تهرانمسعود 800 grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04547,710
رابیتس   مسعود  1000 gr    بنگاه تهرانمسعود 1000 grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04659,640
رابیتس   مسعود  770gr    بنگاه تهرانمسعود 770grبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04500,000
رابیتس 1000gr  رابیتس تهران  1000 gr    بنگاه تهرانرابیتس تهران1000 gr بنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04659,640
رابیتس 800gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04545,880
رابیتس 700gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04490,830
رابیتس 850gr  رابیتس تهران  سیزده ستون    بنگاه تهرانرابیتس تهرانسیزده ستونبنگاه تهران6 تیر ساعت 13:45:04543,120
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)