ارسال کانکس به زلزله زدگان خوی توسط گروه مهر سهند

بهمن ماه سال ۱۴۰۱

ارسال اولین محموله کمک های گروه مهر سهند به زلزله زدگان خوی شاامل انواع مواد خوراکی، شوینده ها، وسایل گرمایشی و ... در راستای عمل به مسئولیات اجتماعی

بهمن ماه سال ۱۴۰۱

اهدای ماسک و وسایل بهداشتی به بیمارستان عظیمی آذر شهر جهت کمک به کادر درمان در مبارزه با اپیدمی کرونا توسط گروه مهر سهند

اسفندد ماه 1400

پخش لوازم التحریر به مناسبت اول مهر ماه در روستاهای کم برخوردار در اطرف شهرستان های ایلخچی و آذر شهر از طرف گروه مهر سهند

مهر ماه 1400

پخش ملزومات مبارزه با اپیدمی کرونا مابین پرسنل و مراجعین گروه مهر سهند

اسفند ماه 1399
0/5 (0 نظر)