شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.55.5*5.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43398,170
توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.55.5*5.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43494,960
توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.55.5*5.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران36 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.55.5*5.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.56.5*6.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43339,450
توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.56.5*6.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43427,070
توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.56.5*6.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران36 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.56.5*6.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.57.5*7.5مترمربعچشمهبنگاه تهران26 تیر ساعت 14:12:43320,190
توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.57.5*7.5مترمربعچشمهبنگاه تهران2.56 تیر ساعت 14:12:43387,620
توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.57.5*7.5کیلوگرمچشمهبنگاه تهران46 تیر ساعت 14:12:43376,150
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)