قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

دیدگاه

سازمان تشکلی انسانی بوده که به منظور انجام کار در راستای اهداف خاص تشکیل می شود. در جهان پویای امروز علیرغم این که سازمانها با فن آوری های نوین مواجه می باشند لیکن هنوز از انسان بی نیاز نبوده، توسط آنها برنامه ریزی و اداره می شوند لذا این منبع با ارزش باید اداره شود، پرورش یابد و امکانات و تسهیلات رفاهی اش فراهم آید.

در دهه های اخیر دانش مربوط به اداره انسان به همراه نگرش های مدیریتی تحول بنیادین یافته و در سازمان های انسان محور جهت برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل مطلوب این سرمایه بی بدیل، سطوح مدیریت و سرپرستی از امور پرسنلی و کارگزینی به مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ارتقاء و بر نقش و جایگاه انسان تأکید خاص بعمل آمده است.

سازمانها با درک نقش آفرینی نیروی انسانی در راه توسعه، دیگر به تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توجه نکرده بلکه تحولات و بهره وری نیروی انسانی را سبب ارتقاء خود و به تبع آن توسعه نظام های اقتصادی در جهان به شمار می آورند هم چنین از نگاه کلان نیز استفاده صحیح از نیروی انسانی به منزله ارزشمندترین و بزرگترین ثروت جامعه به مسئله ای حائز اهمیت و مورد توجه دولتها تبدیل شده است زیرا در بحث توسعه کشورها، انسان تنها پارامتری است که هم هدف آن و هم عامل آن محسوب می شود.

شرکت فولاد مهر سهند بر اساس یک چنین دیدگاهی نسبت به جذب و استفاده از عامل نیروی انسانی برنامه ریزی نموده، موفقیّت خود را در گروی افزایش بهره وری و سطح رضایت کارکنان می داند. مدیران این شرکت می کوشند با رعایت عدالت، انصاف و اقتدار بر بالندگی این سرمایه بزرگ افزوده، دستیابی به اهداف بزرگ اجتماعی و اقتصادی شرکت را تضمین نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667