قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

جداول و استانداردها

استاندارد API

American Petroleum Institute (استاندارد نفت آمریکا)

 • استاندارد ۲B : مشخصه ساخت لوله های فولادی
 • استاندارد ۲H : مشخصه صفحه فولاد کربن منگنز برای اتصالات لوله ای سکوهای فرا ساحل
 • استاندارد ۲W مشخصه صفحات فولادی در سازه های فرا ساحل، تولید شده از فرآیندهای کنترلی ترمومکانیک
 • استاندارد  ۵L مشخصه خطوط لوله
 • استاندارد  ۵B بازرسی رزوه ها
 • استاندارد Q1 مشخصه کیفیتی برنامه ها
 • استاندارد ۶۰۵ فلنچ های فولادی بزرگ
 • استاندارد RP2Z دستورالعمل پیشنهادی برای سطح کیفی محصولات اولیه در سازه های فرا ساحل
 • استاندارد RP5L1 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های جاده ای خطوط لوله
 • استاندارد RP5L5 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های دریایی خطوط لوله
 • استاندارد RP5L7 دستورالعمل پیشنهادی برای پوشش های اپوکسی

استاندارد ANSI

American National Standards (استاندارد مؤسسه ملی آمریکا)
ASME American Society of Mechanical Engineers (استاندارد مهندسین مکانیک آمریکا)

 • استاندارد B1.1 پیچ رزوه شده اینچی متحد الشکل
 • استاندارد B1.20.1 رزوه لوله ، مقاصد عمومی
 • استاندارد B16.5 فلنچ های لوله و اتصالات فلنچ دار شده
 • استاندارد B16.9 اتصالات جوشکاری
 • استاندارد B16.11 سرپیچ جوشکاری شده در اتصالات فولادی
 • استاندارد B16.25 انتهای لبه جوشکاری شده
 • استاندارد B16.28 فولاد چکش خوار برای زانویی با شعاع کوچک
 • استاندارد B16.36 سوراخ فلنچ های فولادی
 • استاندارد B16.47 فلنچ های فولادی با قطر بزرگ
 • استاندارد B18.2.1 پیچ های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
 • استاندارد B18.2.2 مهره های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
 • استاندارد B31.1 کد لوله تحت فشار: لوله موتور
 • استاندارد B31.3 کد لوله تحت فشار : لوله پالایش نفت و محصولات شیمیایی
 • استاندارد A31.4 سیستم حمل و نقل مایعات برای هیدروکربن ها
 • استاندارد A31.8 انتقال گاز و سیستم توزیع لوله
 • استاندارد A36.10 لوله های فولادی چکش خوار بدون درز و جوشکاری شده
 • استاندارد A36.19 لوله های فولادی ضد زنگ

استاندارد ASTM

 

American Society for Testing Materials (استاندارد تست مواد آمریکا)

 • استاندارد A6 مشخصه برای صفحات فولادی ، لوله ، تیرو میله در سازه ها
 • استاندارد A20 مشخصه برای صفحات فولادی ، شیرهای فشار شکن
 • استاندارد A36 مشخصه برای فولادهای ساختمان سازی
 • استاندارد A53 مشخصه برای لوله های فولادی با پوشش روی(گالوانیزه) جوشکاری شده و بدون درز<
 • استاندارد A90 روش تست برای وزن پوشش سازه های فولادی
 • استاندارد A105 مشخصه برای قطعات آهنگری
 • استاندارد A106 مشخصه برای لوله های بدون درز در دمای بالا
 • استاندارد A178 مشخصه برای لوله های بویلر از جنس کربن استیل جوشکاری شده
 • استاندارد A179 مشخصه برای مبدل های حرارتی بدون درز
 • استاندارد A182 مشخصه برای لوله های آهنگری،فلنچ ها ، اتصالات آهنگری ، شیرها برای دمای بالا
 • استاندارد A193 مشخصه برای آلیاژهای فولادی و پیچ های فولادی برای دمای بالا
 • استاندارد A194 مشخصه برای پیچ و مهره های فولادی در دمای بالا
 • استاندارد A203 مشخصه برای فولاد آلیاژ نیکل دار در مخازن تحت فشار بالا
 • استاندارد A204 مشخصه برای فولاد آلیاژ مولیبدن در مخازن تحت فشار بالا
 • استاندارد A213 مشخصه برای بویلرهای ساخته شده در لوله های سوپر هیترها و مبدل های حرارتی
 • استاندارد A214 مشخصه برای جوشکاری در لوله های مبدل های حرارتی و کندانسور
 • استاندارد A234 مشخصه برای اتصالات لوله و آلیاژهای فولادی در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A252 مشخصه برای مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
 • استاندارد A312 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
 • استاندارد A320 مشخصه برای پیچ های آلیاژی، دمای پایین
 • استاندارد A333 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای پائین
 • استاندارد A335 مشخصه برای لوله های فولادی بدون درز ، دمای بالا
 • استاندارد A350 مشخصه برای قطعات آهنگری ، آلیاژ فولاد درصد پائین
 • استاندارد A358 مشخصه برای لوله های آلیاژی کرم نیکل جوشکاری شده ، در دمای بالا
 • استاندارد A370 روش تست مکانیکی(کشش ، خمش ، ضرب ، برش)
 • استاندارد A387 مشخصه برای فولاد آلیاژ کرم ، مولیبدن در مخازن تحت فشار
 • استاندارد A403 مشخصه برای اتصالات لوله های فولادی ضد زنگ
 • استاندارد A420 مشخصه برای اتصالات لوله های کربن استیل و آلیاژ فولاد ، در دمای پایین
 • استاندارد A450 مشخصه برای کربن ، لوله های فولادی
 • استاندارد A515 مشخصه برای کربن استیل در مخازن تحت فشار ، در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A516 مشخصه برای کربن به بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
 • استاندارد A519 مشخصه برای کربن بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
 • استاندارد A520 مشخصه برای لوله های جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای بالا
 • استاندارد A530 مشخصه برای لوله های با کربن خاص آلیاژ فولادی
 • استاندارد A572 فولاد با کیفیت آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا<
 • استاندارد A633 فولاد آهنگری از آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا
 • استاندارد A671 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای پایین
 • استاندارد A672 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ف در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A691 مشخصه برای لوله های آلیاژ فولادی و کربنی ، جوشکاری شده در دمای بالا
 • استاندارد A694 مشخصه برای قطعات آهنگری، آلیاژ فولادی وکربنی در لوله ، فلنچ ، اتصالات و شیرها، دردمای بالا
 • استاندارد A700 روش های بسته بندی ، بارگیری در محصولات فولادی برای حمل و نقل

استاندارد DIN

 

Detaches Institute fur No (استاندارد آلمان به زبان انگلیسی)

 • ۱۰۲۵ مقاطع قولادی ، ابعاد ، وزن ، تلرانس ، مقادیر استاتیک
 • استاندارد ۱۶۲۶ لوله های فولادی غیر آلیاژی جوشکاری شده
 • استاندارد ۱۶۲۹ لوله های فولادی غیر آلیاژی بدون درز
 • استاندارد ۲۴۴۰ لوله های فولادی ، وزن متوسط ، مناسب برای رزوه کردن
 • استاندارد ۲۴۴۸ لوله های فولادی بدون درز، ابعاد و وزن بر حسب لوله
 • استاندارد ۲۴۵۸ لوله های فولادی جوشکاری شده ، ابعاد و وزن
 • استاندارد ۲۴۶۲ لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز ، ابعاد و وزن بر حسب طول
 • استاندارد ۲۴۶۳ فلنچ های فولادی
 • استاندارد ۲۵۱۹ فلنچ های نامشخص ، فشار اسمی ۶ تا ۱۰۰
 • استاندارد ۲۵۵۹ انتهای لبه جوشکاری
 • استاندارد ۲۵۶۶ فلنچ های پیچی ، فشار اسمی ۱۰ تا ۱۶
 • استاندارد ۲۶۰۵ زانویی لوله در لبه جوشکاری
 • استاندارد ۲۶۰۶ زانویی لوله های فولادی در لبه جوشکاری نوع ۵۰
 • استاندارد ۲۶۰۹ اتصالات لوله های فولادی لبه جوشکاری شده
 • استاندارد ۲۶۱۵ اتصالات جوشی ، سه راهی
 • استاندارد ۲۶۱۶ اتصالات جوشی ، تبدیل
 • استاندارد ۲۶۱۷ اتصالات جوشی ، درپوش
 • استاندارد ۲۶۳۱ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶
 • استاندارد ۲۶۳۲ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰
 • استاندارد ۲۶۳۳ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی
 • استاندارد ۲۶۳۴ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۲۵
 • استاندارد ۲۶۳۵ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۴۰
 • استاندارد ۲۶۳۶ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶۴
 • استاندارد ۲۶۳۷ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰۰
 • استاندارد ۲۶۳۸ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۶۰
 • استاندارد ۲۹۸۰ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده
 • استاندارد ۲۹۸۳ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، زانویی
 • استاندارد ۲۹۸۶ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سر پیچ
 • استاندارد ۲۹۸۷ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، مقاطع ، سه راهی ، زانویی
 • استاندارد ۲۹۸۸ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سرپیچ ، تبدیل
 • استاندارد ۱۷۱۷۲ لوله های فولادی برای حمل و نقل سیالات و گازهای قابل اشتعال
 • استاندارد ۱۷۲۷۳ لوله های بدون درز ، دمای پایین
 • استاندارد ۱۷۱۷۴ لوله های جوشکاری شده ، دمای پایین
 • استاندارد ۱۷۱۷۵ لوله های فولادی بدون درز ، دمای متعادل
 • استاندارد ۱۷۱۷۷ لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای متعادل
 • استاندارد ۱۷۲۴۳ قطعات فولادی آهنگری قابل جوشکاری مقاوم در برابر گرما
 • استاندارد ۱۷۲۸۰ فولاد با سختی در دمای پایین ، شرایط انتقال برای ورق صفحه ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
 • استاندارد ۱۷۴۴۰ لوله های ضد زنگ ، شرایط انتقال برای ورق ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
 • استاندارد ۱۷۴۵۵ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
 • استاندارد ۱۷۴۵۶ لوله های فولادی بدون درز ، از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
 • استاندارد ۱۷۴۵۷ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص
 • استاندارد ۱۷۴۵۸ لوله های فولادی بدون درز از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص

استاندارد MSS

Manufactures Standardization Society of the Valve and Fitting (استاندارد تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات)

 • استاندارد SP43 اتصالات فولادی ضد زنگ جوشی
 • استاندارد SP44 فلنچ های لوله های فولادی
 • استاندارد SP53 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون ذرات آهنربایی
 • استاندارد SP54 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون رادیوگرافیک
 • استاندارد SP55 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون مجازی
 • استاندارد SP83 مهره ماسوره فولادی ، سرپیچ جوشکاری شده
 • استاندارد SP93 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون نشت مایع
 • استاندارد SP95 توپی
 • استاندارد SP97 اتصالات آهنگری شده از فولاد ضد زنگ برای سر پیچ جوشی ، رزوه انتهای جوشی

استاندارد ISO

 

International Organization for Standardization (سازمان بین المللی استاندارد)

 • استاندارد ۳۱۸۳-۱ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس A
 • استاندارد ۳۱۸۳-۲ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس B
 • استاندارد ۳۱۸۳-۳ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس C
 • استاندارد ۸۴۰۲ کیفیت – مجموع اصلاحات
 • استاندارد ۹۰۰۱ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در طراحی و توسعه ، تولید ، نصب و خدمات
 • استاندارد ۹۰۰۲ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تولید و نصب
 • استاندارد ۹۰۰۳ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تست و کنترل
 • استاندارد ۹۰۰۴ مدیریت کیفیت و المان های سیستم کیفیتی – دستورالعمل کلی
 • استاندارد ۱۰۴۷۴ محصولات فلزی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667