واحد فروش داخلی فولاد مهر سهند

سرپرست واحد فروش داخلی
   شبنم نیک نهاد
   سرپرست واحد فروش داخلی
   9021644940 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   آیدا منعم
   کارشناس واحد فروش داخلی
   09021644955 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی و ضایعات
   محمدرضا سحر
   کارشناس واحد فروش داخلی و ضایعات
   09021644943 - داخلی : 301
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   مهدی محمدی
   کارشناس واحد فروش داخلی
   9021644945 - داخلی : 201
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   نعیمه معصومی
   کارشناس واحد فروش داخلی
   9021644946 - داخلی : 320
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   فرهاد علیلو
   کارشناس واحد فروش داخلی
   09021644953 - داخلی : 502
   info@mehrsteel.com
کارشناس فروش داخلی
   محمدرضا شاه محمدی
   کارشناس فروش داخلی
   9021644942 - داخلی : 301
   info@mehrsteel.com

واحد صادرات فولاد مهر سهند

سرپرست واحد صادرات
   وحید سیف اللهی
   سرپرست واحد صادرات
   9021644946 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد صادرات
   فرید برادرانی
   کارشناس واحد صادرات
   09021644944 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد صادرات
   سوسن جابری
   کارشناس واحد صادرات
   09021644947 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com

واحد بازاریابی فولاد مهر سهند

رئیس واحد بازاریابی و برندینگ
   صابر محمدی
   رئیس واحد بازاریابی و برندینگ
   09021644954 - داخلی : 300
   info@mehrsteel.com
سرپرست واحد بازاریابی
   بابک فرشباف
   سرپرست واحد بازاریابی
   09021644952 - داخلی : 300
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد بازاریابی
   روزبه مقدم نژاد
   کارشناس واحد بازاریابی
   09021644953 - داخلی : 300
   info@mehrsteel.com

واحد بازرگانی فولاد مهر سهند

سرپرست تدارکات خرید
   زینب کریمی
   سرپرست تدارکات خرید
   09021644950 - داخلی : 401
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد خرید
   مهدی هاشم زاده
   کارشناس واحد خرید
   9021644951 - داخلی : 502
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد خرید
   مژگان نجفی
   کارشناس واحد خرید
   9021644951 - داخلی : 320
   info@mehrsteel.com
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)