قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

واحد فروش داخلی فولاد مهر سهند

سرپرست واحد فروش داخلی
   شبنم نیک نهاد
   سرپرست واحد فروش داخلی
   9021644940 - داخلی : 421 - 429
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   آیدا منعم
   کارشناس واحد فروش داخلی
   09021644955 - داخلی : 423 - 431
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد فروش داخلی
   مهدی محمدی زنوزق
   کارشناس واحد فروش داخلی
   9021644945 - داخلی : 449 - 457
   info@mehrsteel.com
کارشناس فروش داخلی
   امیر پناهشاهی
   کارشناس فروش داخلی
   09021644943 - داخلی : 422 - 430
   info@mehrsteel.com

واحد صادرات فولاد مهر سهند

کارشناس واحد صادرات
   فرید برادرانی
   کارشناس واحد صادرات
   09021644944 - داخلی : 452 - 460
   info@mehrsteel.com

واحد بازاریابی فولاد مهر سهند

سرپرست واحد بازاریابی
   بابک فرشباف
   سرپرست واحد بازاریابی
   09021644952 - داخلی : 300
   info@mehrsteel.com
کارشناس واحد بازاریابی
   ابراهیم مینایی
   کارشناس واحد بازاریابی
   09021644953 - داخلی : 415
   info@mehrsteel.com
کارشناس فروش
   اولدوز وفائی ممقانی
   کارشناس فروش
   09021644941 - داخلی : 424-432
   info@mehrsteel.com

واحد بازرگانی فولاد مهر سهند

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667