قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

تعامل با دانشگاه و مراکز پژوهشی

الف ) به منظور ایجاد، گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی و پژوهشی و نیز انجام پروژه های تحقیقاتی و مهندسی و نیز ارتقاء رابطه صنعت و دانشگاه ، تفاهم نامه های همکاری ما بین شرکت فولاد مهر و دانشگاه های معتبر استان به شرح ذیل منعقد گردید:
  • دانشگاه تبریز
  • دانشگاه صنعتی سهند در تاریخ 1391/07/01
  • دانشگاه صنعتی شهید مدنی آذربایجان در تاریخ 1391/10/04
  • دانشگاه مواد دانشگاه صنعتی سهند در تاریخ 1392/10/16
  • دانشگاه شهیدمدنی در تاریخ 1391/12/20
ب) افتتاح دفتر ارتباط با دانشگاه ، به منظور حضور اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در محل کارخانه و استفاده از خدمات متقابل علمی و فنی در تاریخ 1392/03/01
ج) عقد قرارداد همکاری با مرکز جهاد دانشگاهی استان به منظور استفاده از خدمات علمی، فنی و مهندسی و نیز برخورداری پرسنل از خدمات پزشکی و آزمایشگاهی مناسب
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667