شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
Ck45 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران86 تیر ساعت 18:55:31533,580
Ck45 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران106 تیر ساعت 18:55:31533,400
Ck45 12 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران126 تیر ساعت 18:55:31533,400
Ck45 15 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:55:31514,680
Ck45 20 اکسین اهواز 2000*6000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    2000*6000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران206 تیر ساعت 18:55:31552,120
Ck45 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران256 تیر ساعت 18:55:31514,680
Ck45 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابريك ck 45 بنگاه تهران    6000*2000CK 45اکسین اهوازفابریکبنگاه تهران306 تیر ساعت 18:55:31514,680
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)