شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران66 تیر ساعت 18:58:57343,120
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران86 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران106 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران126 تیر ساعت 18:58:57331,660
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500  رول A516 Gr 70 کارخانه1500Gr 70فولاد مبارکهرولبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:58:57324,780
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران6000*1500Gr 70فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران156 تیر ساعت 18:58:57331,660
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)