شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
فولاد مبارکه   2  1000*2000  بنگاه تهران    ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران26 تیر ساعت 16:13:1511,215,600
فولاد مبارکه   2.5  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران 2.5 6 تیر ساعت 16:13:1513,698,170
فولاد مبارکه   3  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران36 تیر ساعت 16:13:1523,108,260
فولاد مبارکه   4  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران46 تیر ساعت 16:13:1531,337,620
فولاد مبارکه   5  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران56 تیر ساعت 16:13:1539,853,220
فولاد مبارکه   6  2000*1000 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2000*1000بنگاه تهران66 تیر ساعت 16:13:1548,655,050
فولاد مبارکه   2  1250*2500  بنگاه تهران    ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران6 تیر ساعت 16:13:1517,089,000
فولاد مبارکه   2.5  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران 2.5 6 تیر ساعت 16:13:1520,229,360
فولاد مبارکه   3  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران36 تیر ساعت 16:13:1534,722,940
فولاد مبارکه   4  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران46 تیر ساعت 16:13:1547,099,090
فولاد مبارکه   5  2500*1250 بنگاه تهران      ورق پانچ سیاه2500*1250بنگاه تهران56 تیر ساعت 16:13:1659,969,730
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)