شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
اسلب  70          بنگاه تهران 706 تیر ساعت 18:03:45269,320
اسلب  80          بنگاه تهران بنگاه تهران806 تیر ساعت 18:03:45269,320
اسلب  100          بنگاه تهران بنگاه تهران1006 تیر ساعت 18:03:45275,930
اسلب  120          بنگاه تهران بنگاه تهران1206 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  150          بنگاه تهران بنگاه تهران1506 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  170          بنگاه تهران بنگاه تهران1706 تیر ساعت 18:03:45283,490
اسلب  200          بنگاه تهران بنگاه تهران2006 تیر ساعت 18:03:45292,940
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)