شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلضخامتبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
لوله داربستی اصفهان کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6متریکارخانه25 تیر ساعت 22:19:15321,110
لوله داربستی اصفهان "۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6متریکارخانه2.55 تیر ساعت 22:19:15314,680
لوله داربستی 3  1/2 1 اینچ   اصفهان    6متری1/2 1 اینچکیلوگرماصفهان6 متریکارخانه35 تیر ساعت 22:19:15317,440
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه25 تیر ساعت 22:19:15333,950
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه2.55 تیر ساعت 22:19:15331,200
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری1/2 1 اینچکیلوگرمتهران6متریکارخانه35 تیر ساعت 22:19:15331,200
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)