شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)

نام محصولسایزاستانداردواحدشرکتحالتانبار / محل تحویلبروزرسانیآخرین قیمت (ریال)نوسانات
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری20HEAکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23339,450
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری14HEAکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری16HEAکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23293,580
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری18HEAکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری20HEBکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23292,670
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری16HEBکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری14HEBکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:23275,230
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری18HEBکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:24275,230
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری30HEBکیلوگرم ذوب آهن12متریبنگاه تهران31 خرداد ساعت 16:31:24605,510
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

شماره فروش: 5995-041

۳۶۵۵۰۰۰۰ (041) _ ۳۶۵۶۲۲۱۴ (041)