قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

مشارکت در تدوین استانداردهای ملّی

مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده- قسمت اول در تاریخ 1392/10/21
جوشکاری مقاومتی – رویه انجام جوشکاری درزی فولادهای بدون پوشش در تاریخ 1392/12/10
ورق فولادی کربنی سرد احیا شده با پوشش غوطه وری داغ پیوسته آلومینیوم در تاریخ 1392/12/10
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667