وضعیت نیروی انسانی

از آنجائیکه جایگاه نیروی انسانی در هر سازمان متأثر از نقشی است که در فرآیند ها ایفاء می نماید، شرکت اقدامات اساسی ذیل را در جهت نقش آفرینی مطلوب نیروی انسانی به انجام رسانده است.

  • طراحی و پیاده سازی نظام حقوق و دستمزد (طبقه بندی مشاغل) جهت تطابق نیازهای شرکت با توانائیهای مستخدمین و همچنین رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها
  • طراحی و اجرای نظام ارزیابی ادواری کارکنان جهت شکوفائی استعدادها و تبدیل توانائیهای بالقوه به بالفعل با تشویقات و تقدیرات
  • طراحی و اجرای نظام نظرسنجی و تشکیل جلسات ادواری مدیران و رؤساء جهت افزایش میزان مشارکتها در تصمیم گیریهای سازمان و بهبود کیفیت کاری در روابط کار
  • طراحی و استقرار نظام بهداشت وایمنی محیط کـار توأم با آموزشهای لازم جهت حفظ استانداردهای سلامت حرفه ای
  • طراحی و اجرای نظام انضباطی جهت رعایت حقوق کارکنان و کارفرما
  • طراحی و اجرای نظام پاداش جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ و بهره وری
  • تشکیل واحد آموزش و ارتقاء فرهنگ سازمانی جهت افزایش بهره وری و کمک به تحقق اهداف سازمان
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)