قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

فرصت های شغلی

ردیف
شغل
جنسیت
سابقه
تعداد
مدرک تحصیلی
محل خدمت
1
اپراتور تولید
آقا
0
20 نفر
دیپلم
شهرک سلیمی
2
کارشناس حسابداری
آقا و خانم
0
5 نفر
کارشناس حسابداری
شهرک سلیمی
3
کارشناس متالورژی
آقا و خانم
0
4 نفر
کارشناس مهندسی مواد
شهرک سلیمی
ردیف 1
عنوان شغلی اپراتور تولید
جنسیت آقا
سابقه 0
تعداد نیروی مورد نیاز 20 نفر
مدرک تحصیلی دیپلم
محل خدمت شهرک سلیمی
ردیف 2
عنوان شغلی کارشناس حسابداری
جنسیت آقا و خانم
سابقه 0
تعداد نیروی مورد نیاز 5 نفر
مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری
محل خدمت شهرک سلیمی
ردیف 3
عنوان شغلی کارشناس متالورژی
جنسیت آقا و خانم
سابقه 0
تعداد نیروی مورد نیاز 4 نفر
مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی مواد
محل خدمت شهرک سلیمی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667