فرصت های شغلی

ردیف
شغل
جنسیت
سابقه
تعداد
مدرک تحصیلی
محل خدمت
1
کارشناس حسابداری
زن و مرد
1
5 نفر
کارشناس حسابداری
شهرک سلیمی
2
کارشناس متالورژی
زن و مرد
1
4 نفر
کارشناس مهندسی مواد
شهرک سلیمی
ردیف 1
عنوان شغلی کارشناس حسابداری
جنسیت زن و مرد
سابقه 1
تعداد نیروی مورد نیاز 5 نفر
مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری
محل خدمت شهرک سلیمی
ردیف 2
عنوان شغلی کارشناس متالورژی
جنسیت زن و مرد
سابقه 1
تعداد نیروی مورد نیاز 4 نفر
مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی مواد
محل خدمت شهرک سلیمی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)