قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

خط مش HSE در فولاد مهر

مقدمه و تعریف HSE :

بهداشت و ایمنی از سال 1885 با هم مطرح شده اند و هرجا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید. همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار در معادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار در میان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردید و در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه کشف گردید. یعنی پی بردند که وقتی کارگری بیمار شود حادثه می آفرینند یا اینکه دچار حادثه می شود. با افزایش بیماریها نیز افزایش می یابد و یا اینها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند. به جهت اهمیت این موضوع می بینیم که در قانون کار آمریکا که در سال 1970 تصویب شده است بخشی تحت عنوان « رایت تونو» گنجانده شده است که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکلات محیط کارشان تصریح دارد. این مساله یکی از حقوق کارکنان است و باید توسط کارفرمایان به آگاهی آنان برسد تا بدانند در چه محیطی کار کنند و در این صورت موضوع تعهد که از الزامات HSE است در او ایجاد می شود و می تواند به عنوان یک همکار و همراه به شما کمک کند. که بنده از این قانون به عنوان ارگونومی HSE یاد می برم .لذا به طور کلی می توان گفت که واژه ایمنی مترادف با امنیت می باشد به عبارتی امنیت هر موسسه و محیط کاری و حتی کشوری، در گرو ایمنی و رعایت مسائل و تکنیک های کاربردی و علمی مربوط به آن می باشد. لذا اگر بخواهیم محیط امنی در محل کار خود و حتی در کشور خود بوجود بیاوریم و نیروی انسانی در آن احساس امنیت کند و تجهیزات، ساختمانها و امکانات به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرند باید محیط ما ایمن باشد. بنابراین در تعریف HSE بطور کلی تر می توان ابعاد زیر را عنوان کرد : فنی و پزشکی، فرهنگی و اجتماعی، رفتاری و روانی

مدیریت بهداشت و درمان :

بررسی بهداشت شغلی برای ترویج شرایط کار سالم از طریق ایجاد مکانیزم های عملی برای کنترل خطرات و رعایت مسائلی نظیر بهداشت فردی، بهداشت روانی ، درمان کارکنان و ... می باشد.

مدیریت زیست محیطی :

توسعه و پیاده سازی مدیریت و ارزیابی زیست محیطی موارد ذیل را بر می گیرد.

حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی

نظارت بر منابع طبیعی به خصوص منابع طبیعی تجدید ناپذیر

جلوگیری از آلوده شدن محیط و منابع و هدر رفت منابع

کنترل، انتشار، دپو و دفع بهداشتی فاضلاب، زباله ها و مواددور ریز در محیط

بهداشت صنعتی :

این مبحث علمی به حفاظت از سلامت و رفاه افراد در محل کار با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل شرایط نامطلوب زیست محیطی و یا تنش هایی که شرایط بالقوه ای را در جهت واد آمدن صدمه، آسیب، جراحت و یا تهدید جدی ایجاد می کند می پردازد.

خط مشی H.S.E سازمان

اعضای کمیته :

  • مدیر کارخانه :   مسعود محجّل امامی
  • مدیر تولید :   آرش صادقی
  • مسئول HSE :   جواد حجّت خواه
  • مدیر فنی و مهندسی :   محمدباقر شکوری
  • نماینده کارگران :   بهنام اربابی

سیاست مرسوم از طرف مدیر / رهبر سازمان که در جهت تعریف نقش ایمنی در هریک از عناصر و سطوح سازمان و پاسخگویی نسبت به رعایت فعالیت / شرایط ایمن اتخاذ می گردد را خط مشی سازمان گویند که در مرحله بالاتر به طرح ریزی منجر می گردد. این کار با هدف از بین بردن و یا به حداقل رساندن ریسک و زیان ناشی از حوادث، کاهش هزینه ها، رفع مسائل حقوقی و بهره وری و رضایت مندی شغلی صورت میگیرد.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667