قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت تیرآهن

21

7

تیرآهن (IPE)  فولاد ناب تبریز

ردیف
سایز
طول شاخه
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
16
12 متر
0
0
1401/07/10 14:47:13

24

7

تیرآهن (IPE)  فولاد ظفر بناب

ردیف
سایز
طول شاخه
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
14
12 متر
16,850
150
1401/07/10 14:10:10
2
20
12 متر
0
0
1401/07/10 14:10:10

21

7

تیرآهن (IPE)  فولاد ناب تبریز

ردیف :   1
1401/07/10 14:47:13
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 16 طول شاخه 12 متر

21

63

7

24

7

تیرآهن (IPE)  فولاد ظفر بناب

ردیف :   1
1401/07/10 14:10:10
قیمت(تومان) :   16,850
  150تومان
مشخصات فنی :   سایز 14 طول شاخه 12 متر

24

77

7

ردیف :   2
1401/07/10 14:10:10
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 20 طول شاخه 12 متر

24

116

7

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667