لیست قیمت لوله های صنعتی و جدار چاهی

1068

44

لوله جدار چاه  تهران

ردیف
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
سایز (اینچ)
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
6
6
کيلوگرم
6
26,800
0
1400/10/15 13:16:44
2
6
6
کيلوگرم
8
26,500
0
1400/10/15 13:16:44
3
6
6
کيلوگرم
10
26,400
0
1400/10/15 13:16:44
4
6
6
کيلوگرم
12
26,300
0
1400/10/15 13:16:44
5
8
6
کيلوگرم
12
26,400
0
1400/10/15 13:16:44
6
6
6
کيلوگرم
14
26,300
0
1400/10/15 13:16:44
7
8
6
کيلوگرم
14
26,400
0
1400/10/15 13:16:44

1068

44

لوله جدار چاه  تهران

ردیف :   1
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 6 ضخامت (mm) 6 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

273

44

ردیف :   2
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,500
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 8 ضخامت (mm) 6 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

274

44

ردیف :   3
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 10 ضخامت (mm) 6 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

275

44

ردیف :   4
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,300
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 12 ضخامت (mm) 6 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

276

44

ردیف :   5
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 12 ضخامت (mm) 8 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

277

44

ردیف :   6
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,300
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 14 ضخامت (mm) 6 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

278

44

ردیف :   7
1400/10/15 13:16:44
قیمت(تومان) :   26,400
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز (اینچ) 14 ضخامت (mm) 8 طول شاخه (m) 6 واحد کيلوگرم

1068

279

44

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)