لیست قیمت پروفیل های قوطی مستطیل

1058

31

قوطی صنعتی  فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
ضخامت (mm)
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
مهر
2
24,500
0
1400/10/26 13:25:42
2
عادي
2
23,500
0
1400/10/26 13:25:42

1058

31

قوطی صنعتی  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1400/10/26 13:25:42
قیمت(تومان) :   24,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت (mm) 2 نوع مهر

1058

241

31

ردیف :   2
1400/10/26 13:25:42
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت (mm) 2 نوع عادي

1058

242

31

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)