قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت پروفیل های قوطی مستطیل

1058

31

قوطی صنعتی  فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
ضخامت (mm)
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
مهر
2
22,700
0
1401/09/10 11:18:47
2
عادي
2
21,700
0
1401/09/10 11:18:48

1058

31

قوطی صنعتی  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1401/09/10 11:18:47
قیمت(تومان) :   22,700
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت (mm) 2 نوع مهر

1058

241

31

ردیف :   2
1401/09/10 11:18:48
قیمت(تومان) :   21,700
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت (mm) 2 نوع عادي

1058

242

31

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667