قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت سیم مفتول و وایر

1048

22

سیم مفتولی سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف
ضخامت
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
1/5 الي 2/5
کيلوگرم
26,500
0
1401/11/12 18:58:06
2
3 الي 4
کيلوگرم
26,000
0
1401/11/12 18:58:06

1048

22

سیم مفتولی سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1401/11/12 18:58:06
قیمت(تومان) :   26,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1/5 الي 2/5 واحد کيلوگرم

1048

206

22

ردیف :   2
1401/11/12 18:58:06
قیمت(تومان) :   26,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3 الي 4 واحد کيلوگرم

1048

207

22

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667