لیست قیمت ورق سیاه

23

13

ورق سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
ضخامت
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
ورق طرح دار
2mm
800,000
0
1400/10/23 11:26:25
2
ورق طرح دار
3mm
1,000,000
0
1400/10/23 11:26:25
3
ورق طرح دار
4mm
1,200,000
0
1400/10/23 11:26:25
4
ورق شيت کوتاه
2mm
26,000
0
1400/10/23 11:26:25

23

13

ورق سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1400/10/23 11:26:25
قیمت(تومان) :   800,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع ورق طرح دار

23

73

13

ردیف :   2
1400/10/23 11:26:25
قیمت(تومان) :   1,000,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3mm نوع ورق طرح دار

23

74

13

ردیف :   3
1400/10/23 11:26:25
قیمت(تومان) :   1,200,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 4mm نوع ورق طرح دار

23

75

13

ردیف :   4
1400/10/23 11:26:25
قیمت(تومان) :   26,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع ورق شيت کوتاه

23

76

13

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)