قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت ورق سیاه

23

13

ورق سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف
نوع
ضخامت
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
ورق طرح دار
2mm
0
0
1401/09/10 11:18:36
2
ورق طرح دار
3mm
0
0
1401/09/10 11:18:36
3
ورق طرح دار
4mm
0
0
1401/09/10 11:18:36
4
ورق شيت کوتاه
2mm
23,500
0
1401/09/10 11:18:36

23

13

ورق سیاه  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1401/09/10 11:18:36
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع ورق طرح دار

23

73

13

ردیف :   2
1401/09/10 11:18:36
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3mm نوع ورق طرح دار

23

74

13

ردیف :   3
1401/09/10 11:18:36
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 4mm نوع ورق طرح دار

23

75

13

ردیف :   4
1401/09/10 11:18:36
قیمت(تومان) :   23,500
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2mm نوع ورق شيت کوتاه

23

76

13

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667