قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

لیست قیمت ناودانی نورد گرم

20

11

ناودانی  فولاد ناب تبریز

ردیف
نوع محصول
طول
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
UE100
6 متر
17,900
0
1401/09/10 15:01:51
2
UE100
12 متر
17,900
0
1401/09/10 15:01:51
3
UE120
6 متر
17,900
0
1401/09/10 15:01:52
4
UE120
12 متر
0
0
1401/09/10 15:01:52
5
UE160
6 متر
17,900
0
1401/09/10 15:01:52

20

11

ناودانی  فولاد ناب تبریز

ردیف :   1
1401/09/10 15:01:51
قیمت(تومان) :   17,900
  0تومان
مشخصات فنی :   طول 6 متر نوع محصول UE100

20

58

11

ردیف :   2
1401/09/10 15:01:51
قیمت(تومان) :   17,900
  0تومان
مشخصات فنی :   طول 12 متر نوع محصول UE100

20

59

11

ردیف :   3
1401/09/10 15:01:52
قیمت(تومان) :   17,900
  0تومان
مشخصات فنی :   طول 6 متر نوع محصول UE120

20

60

11

ردیف :   4
1401/09/10 15:01:52
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   طول 12 متر نوع محصول UE120

20

61

11

ردیف :   5
1401/09/10 15:01:52
قیمت(تومان) :   17,900
  0تومان
مشخصات فنی :   طول 6 متر نوع محصول UE160

20

62

11

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667