مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی

با عنایت به نقش مرکز آموزشی جوار یا بین کارگاهی در نظام جامع آموزش های مهارتی و با توجه به شعار یونسکو

" اگر به من بگویی فراموش میکنم ... اگر یادم بدهی به خاطر می آورم... اما اگر درگیرم کنی یاد می گیرم..."

در مورد آموزش های عملی به عنوان مکمل آموزشهای آکادمیک، شرکت فولاد مهر موفق به اخذ مجوز مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوارکارگاهی از سازمان آموزشی فنی و حرفه ای استان گردید.

این مرکز مشتمل بر کارگاه عملی ، کلاس تئوری ، دفتر آموزشی و کتابخانه و ... به منظوراجرای دوره های کوتاه و بلند مدت فنی و حرفه ای و با محوریت صنایع نورد، درجهت آموزش پرسنل شرکت و نیز پرسنل سایر شرکت های متقاضی در نظر گرفته شده است .

دوره ی در حال اجرا در جوارکارگاهی :
  • کارور تولید لوله
دوره ی در دست اقدام در جوارکارگاهی :
  • PLC درجه 1 و درجه 2
  • اطفاء حریق
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)