آرشیو قیمت   لوله جدار چاه    تهران
با مشخصات   ضخامت (mm) : 6    طول شاخه (m) : 6    واحد : کيلوگرم    سایز (اینچ) : 6   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 29100 تومان 
 تاریخ: 1400/06/08 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 26300 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 25300 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27100 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 29100 تومان 
 تاریخ: 1400/06/08 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 26300 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/15
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
2
1400/09/13
26800 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
3
1400/08/29
27100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
4
1400/08/10
27100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
5
1400/07/29
27100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
6
1400/06/08
29100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
7
1400/05/19
28600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
8
1400/05/14
26300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
9
1400/04/28
25300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 1
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/15
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 2
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/09/13
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 3
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/08/29
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 4
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/08/10
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 5
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/07/29
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 6
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/06/08
قیمت   29100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 7
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/05/19
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 8
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/05/14
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 9
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/04/28
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)