آرشیو قیمت   ورق گالوانیزه    کاشان
با مشخصات   ضخامت : 0/4 ميلي متر    عرض : 1000 ميلي متر   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/15
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
2
1400/10/13
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
3
1400/08/29
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
4
1400/08/10
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
5
1400/07/29
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
6
1400/06/17
31652 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
7
1400/05/20
31744 تومان
276 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
8
1400/05/19
31468 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
9
1400/05/14
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
10
1400/05/14
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
11
1400/04/28
30551 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 1
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/15
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 2
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/13
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 3
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 4
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/10
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 5
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/07/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 6
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   31652 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 7
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/20
قیمت   31744 تومان
مبلغ نوسان   276 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 8
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/19
قیمت   31468 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 9
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 10
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 11
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/04/28
قیمت   30551 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
1176 1037
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)