قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

مدیران فولاد مهر سهند

  رئیس هیئت مدیره
   محمّد محجّل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
   عبدالحسین محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  -
   محمّد صادق محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر کارخانه
   مسعود محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر امور مالی
   امیدامامی امجد
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر کنترل کیفیت
   ابراهیم بهاری
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير واحد تداركات
   علیرضا خاکپور
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير فناوری اطلاعات
   غلامرضا رنج انديش
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر فنی و مهندسی
   محمدباقر شكوری
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر برنامه ریزی
   بهزاد شوخ باف
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر حراست
   اسدالله کاویان نیا
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667