مدیران فولاد مهر سهند

  رئیس هیئت مدیره
   محمّد محجّل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
   عبدالحسین محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  عضو هیئت مدیره
   محمد صادق محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر کارخانه
   مسعود محجل امامی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر امور مالی
   امیدامامی امجد
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر کنترل کیفیت
   ابراهیم بهاری
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير واحد تداركات
   علیرضا خاکپور
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير فناوری اطلاعات
   غلامرضا رنج انديش
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير واحد توليد
   آرش صادقی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر فنی و مهندسی
   محمدباقر شكوری
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدیر اداری و منابع انسانی
   سعيد كاظمی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
   مدیر فروش و بازاریابی
   اکبر فرضی مولان
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
  مدير سيستم ها و روش ها
   پريسا موسوی
   61 91 3432 (041)
   60 91 3432 (041) (نمابر)
   info [at] mehrsteel.com
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)