قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند

جوایز و افتخارات

واحد نمونه صنایع فلزی استان آ شرقی
جشنواره جوان برتر
صادر کننده نمونه استانی سال 1400
نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی
واحد نمونه صنایع فلزی 1400
صادر کننده نمونه کشوری سال 1399
حامی حقوق مصرف کننده سال 1398
واحد فعال محیط زیست سال 1398
واحد نمونه استانی سال 1398
واحد نمونه استانی سال 1397
واحد نمونه کیفی استاندارد سال 1395
واحد نمونه استاندارد سال 1393
واحد نمونه متالورژی سال 1392
کارآفرین برتر سال 1392
مدیر و تولید کننده جوان سال 1392
پیشگامان تولید استان سال 1391
کارآفرین برتر سال 1391
تولید ملی افتخار ملی سال 1391
صد برند برتر در استان سال 1390
واحد نمونه نورد سال 1390
واحد نمونه صنعتی سال 1389
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667