فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 
پرینت

میلگرد و دانستنی های کاربردی درباره انواع میلگرد ها

. ارسال شده در مقالات شرکت. بازدید: 430

مشخصات مکانیکی میلگرد ها
در هر کشور بنا به استانداردهای آن کشور اقدام به تولید میلگرد می شود. در کشور ایران نیز با توجه به استاندار های کشور تولید میلگرد بسیار شبیه به استاندارهای کشور روسیه انجام می گیرد.

میلگرد4


میلگرد صاف: این نوع برای آهنگری و جوشکاری مناسب بوده و برای تغییر شکل مورد مصرف قرار می گیرد. این نوع به میلگرد داکتیل نیز نامیده می شود.
میلگرد سخت با آج ساده: به این نوع نیمه سخت و نیمه نرم نیز اطلاق می شود. بیشتر برای خاموت زنی مورد مصرف قرار می گیرد. سعی کنید برای جوشکاری از این نوع استفاده نکنید.
میلگرد های سخت با آج پیچیده: این نوع میلگرد خشک نامیده می شود. زوایای تند بر روی آن هنگام آهنگری امکان پذیر نیست.  نباید بر روی آن جوشکاری نمود.
میلگرد آجدار پیچیده: آج در این نوع به صورت دوک است. بیشتر به نام آجدار مرکب خوانده می شود. در بیشتر سازه ها به جز موارد اندکی مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد
خواص مکانیکی میلگرد ها
تنش تسلیم: حداکثر مقدار نیرویی که به میلگرد ها وارد می شود و آن را دچار تغییر نمی کند. اگر مقدار نیرو زیاد شود میلگرد باز هم به شکل اول خود باز نمی گردد و همیشه به همان شکل باقی می ماند. به حالت شکل پذیری خاصیت الاستیکه و خاصیت بر گشت ناپذیری خاصیت پلاستیک گفته می شود. در طراحی باید ملاک  انتخاب میلگرد را مقدار تنش تسلیم میلگرد قرار داد.

برای همین است که هنگام نامگذاری میلگرد از مقدار تنش تسلیم هم نام برده می شود. مثلا در میلگرد آج 340 ، حداقل تنش تسلیم برابر با 340 مگا پاسکال است.
مقاومت کششی: مقاومت کششی در میلگرد بیشترین نیرویی است که تحمل می کند تا شکسته شود. واحد آن نیز پوند بر اینچ مربع است.برای این که مقاومت کشش در میلگرد را افزایش دهند از عملیات های مخصوصی مانند: آلیاژ کاری، سرد کاری، حرارتی استفاده می کنند. برای این مقاومت نام های دیگری مانند: استحکام کششی، تاو کششی استفاده می شود. در تست کشش و ازدیاد طول نسبی میلگرد، مقدار انعطاف پذیر بودن یا شکننده بودن میلگرد ها مشخص می شود.

میلگرد2

انواع میلگرد
کاربرد انواع میلگرد

از میلگردها به عناوین مختلفی در اعضای بتن مسلح استفاده می شود. برای این کار باید در طراحی سازه ها محل دقیق میلگرد ها ترسیم شود.

میلگرد های راستا: از این نوع