فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

لوله فولادی

انواع لوله

انواع لوله فولادی
لوله های فولادی تولیدی شرکت فولاد مهر سهند دارای تنوع، قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و از دقت ابعادی و کیفیت سطحی بالایی برخودار است.
از جمله کاربردهای لوله های فولادی می توان به ساخت دوچرخه، موتورسیکلت، آبرسانی بین شهری، برون شهری و... اشاره کرد.

استاندارد ملی 1-17003 و 2-17003
کاربرد لوله های فولادی

قطر خارجی مشخصه

ضخامت مشخصه

چگالیمساحتممان دوم سطحضریب پوانسون
مدول مقطع الاستیک
مدول مقطع پلاستیک
ثابت اینرسی پیچشیثابت مدول پیچشیمساحت سطح بیرونی به ازای هر متر از طولطول اسمی در هر تن
DTMAIzzJ
Wel
Wpl
LtCtAs 
mmmmKg/mCm2Cm4CmCm3Cm3Cm4Cm3m2/mm
21.3 2 0.95 1.21 0.571 0.680 0.536 0.748 1.14 1.07 0.0669 1050
21.32.5 1.16 1.48 0.664 0.671 0.623 0.889 1.33 1.250.0669 863
21.33 1.35 1.72 0.741 0.656 0.696 1.01 1.48 1.390.0669 739
26.92 1.23 1.56 1.22 0.883 0.907 1.24 2.44 1.810.0845814
26.92.5 1.50 1.92 1.44 0.867 1.07 1.49 2.88 2.140.0845 665
26.93 1.27 2.25 1.63 0.852 1.21 1.72 3.27 2.430.0845 566
33.721.56 1.99 2.51 1.12 1.49 2.01 5.02 2.980.106640
33.72.5 1.92 2.45 3.00 1.11 1.78 2.44 6.00 3.560.106 520
33.7