فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

پروفیل های قوطی مستطیل

پروفیل های قوطی مستطیل
پروفیل های قوطی مستطیل تولیدی شرکت فولاد مهر سهند دارای قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و از دقت ابعادی و کیفیت سطحی بالایی برخودار است.
از جمله کاربردهای قوطی های مستطیل می توان به ساخت لوازم خانگی، انواع حفاظ ها، عمران و ساختمان سازی و... اشاره کرد

استاندارد ملی 1-17003 و 2-17003
کاربرد پروفیل های قوطی مستطیل

ابعاد 

ضخامت

چگالیمساحتممان دوم سطح
ممان دوم سطحضریب پوانسونضریب پوانسون
مدول مقطع الاستیکمدول مقطع الاستیک
مدول مقطع پلاستیکمدول مقطع پلاستیک
ثابت اینرسی پیچشیثابت مدول پیچشیمساحت سطح بیرونی
BxHTMAIyyIzziyyizz
WyyWzz
WyyWZZ
LtCtAs
mm*mmmmKg/mCm2Cm4Cm4CmCmCm3Cm3Cm3Cm3Cm4Cm3m2/m
40*20 1.68--1.34--1.34--1.603.452.360.113
40*2021.682.144.051.341.380.7932.021.342.611.603.452.360.113
40*202.52.032.594.691.541.350.7702.351.543.091.884.062.720.111
40*2032.363.015.211.681.320.7482.601.683.502.124.573.000.110
50*302 2.31 2.94 9.54 4.29 1.80 1.21 3.81 2.86 4.74 3.33 9.77 4.84 0.153
50*302.5 2.82 3.59 11.3 5.05 1.77 1.19 4.52 3.37 5.70 3.98 11.7 5.72 0.151
50*303 3.30 4.21 12.8 5.70 1.75 1.16 5.13 3.80 6.57 4.58 13.5 6.49 0.150
50*3044.205.3515.36.691.691.126.104.468.055.5816.57.710.146
60*401.52.93--9.83--4.9