لیست قیمت پروفیل های زد سوله (Z)

1052

36

پروفیل Z (زد)  فولاد مهر سهند

ردیف
ضخامت
طول (m)
نوع
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
2/5 ميلي متر
6
مهر
22,000
0
1400/11/05 14:32:55
2
3 ميلي متر
6
مهر
22,000
0
1400/11/05 14:32:55

1052

36

پروفیل Z (زد)  فولاد مهر سهند

ردیف :   1
1400/11/05 14:32:55
قیمت(تومان) :   22,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2/5 ميلي متر طول (m) 6 نوع مهر

1052

223

36

ردیف :   2
1400/11/05 14:32:55
قیمت(تومان) :   22,000
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 3 ميلي متر طول (m) 6 نوع مهر

1052

224

36

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)